The Forebitter Men is lid van:

Shanty Nederland S

en is aangesloten bij Keunstwurk Fryslân.

                                                    SPONSOREN

 info@keesmannenmode.nl         Kees. Mannenmode, Nieuwestad 45, 8911CJ Leeuwarden

huidpraktijkbruning@xs4all.nl   Huidpraktijk Bruning , Carel Fabritiusstraat 1a, 8932HN Leeuwarden

www.sleutelspecialist.frl              De Sleutelspecialist Leeuwarden, Harlingerstraatweg 34, 8916BD Leeuwarden

www.post&everaarts.nl                 Post & Everaarts , Over de Kelders 6, 8911JE Leeuwarden